S t u d i e    Z o o p a r k u    P r a h y   11
ÚŘAD MČ Praha 11, 24. 09. 2008 - VYUŽITÍ:
Občerstvení, klubovna, WC, pavilony biotopů, ustájení a výběh koz a ovcí, pavilon vyder, vodní svět, pavilon drobných šelem, pavilony ptáků, (technologie - čerpadla, ČOV, KČOV, vodní kaskády, vodní plocha)