......R o d i n n ý _d ů m - Z L A T Á, 2 0 1 6 - Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, spolupráce, Ing.arch. Jan Ott


.

Architektonické řešení

N
avrhovaná stavba RD respektuje urbanistickou koncepci okolních rodinných domů a je umístěna do severozápadní části řešeného pozemku.
Hmotově se jedná o jednopodlažní částečně podsklepenou stavbu s obytným podkrovím a se sedlovou střechou. Stavba je půdorysného tvaru nepravidelného písmene “T“.
Před jižní průčelím RD je navržena terasa, venkovní bazén a zahradní altán s přístřeškem.
Obvodový plášť RD je omítaný. V přízemí je obvodový plášť členěn velkými prosklenými otvory a do výšky nadpraží oken je oplechován. Střešní krytina je navržena betonová skládaná.