Zdiměřice
hala s administrativou a prodejem,
studie 2012 Autor: Ing. arch. Martin Oliva


     
 

Záměr - Účel a umístění staveb

Na pozemku je navržena hlavní stavba montovaného typu s velkoplošnými zasklenými plochami o půdorysu 13x24 metrů, kterou dotváří z jižní strany skleník o rozměru 13x12 metrů. Výška stavby 8 metrů. Na pozemku jsou navrženy další dvě menší stavby 8x10 metrů, k účelu skladování prodávaného zboží.
Hlavní budova je navržena jako prodejní prostor dvoupodlažní, propojený se skleníkem. V přední severní části budovy administrativa a vedení se zázemím , a střední část budovy včetně skleníku bude sloužit jako prodejní sklad okrasných rostlin, květin a dekoračních stromů, včetně nádob na jejich pěstování a všech potřebných komponent s tímto spojených (substráty, dekorační prvky, údržba, obstarání).
V letních měsících bude zboží presentováno i na volné ploše mezi stavbami.

Nedílnou součástí bude poradenská činnost, v oblasti květinářství, včetně zakládání a údržby zahrad, poskytovaná pracovníky provozovatele. Dále bude tato činnost obohacena o prodej pokojových, balkonových i řezaných květin.
Parkování a nároky na dopravní obslužnost