- STUDIE BYTOVÉHO DOMU - Praha - Vinoř, leden 2004
- REALIZAČNÍ PROJEKT, červen 2004 -
Realizace 2006
----------------------------------------------------------------------------------------
(disp.řešení ve spolupráci s J. Ottem)Charakteristika objektu

Širší vztahy

Lokalita pro výstavbu bytového domu se nachází na východním okraji městské části Praha – Vinoř na samé hranici města Prahy. Jde o východní část obce a to na severní straně při ulici Rosické vedoucí do obce Přezletice, která s Vinoří sousedí. Na západní straně se k pozemku přimyká pás zeleně podél Ctěnického potoka, na severní pak stávající pole, které je podle ÚPN stanoveno jako zeleň. Na východní straně jsou plánovány na již využívaném pozemku výrobní plochy.

Architektonické řešení

Půdorys domu je symetrický, v základním tvaru čtvercový, objekt je třípodlažní s třetím podlažím ustupujícím, vzniklý prostor je navržen jako terasy pro byty. Zastřešení je stanovou střechou, kde vrchol bude prosvětlený pro osvětlení schodiště.


Urbanistické a dispoziční řešení

Bytový dům je navržen jako třípodlažní se vstupem ze severní strany. V 1. N.P. jsou umístěny dva byty, dále sklepy bytů s kočárkárnou a společenská místnost. Domovní schodiště je umístěno uprostřed dispozice. V 2 N.P. jsou čtyři byty z toho tři dvoupokojové a jeden jednopokojový. V 3. N.P. jsou byty tři, z nichž první je třípokojový a dva dvoupokojové. Vstup do domu bude z ulice krátkým přístupovým chodníkem. Vedle domu bude též vymezené stání pro osoby se sníženou pohyblivostí. Samotný vstup do domu bude řešen bezbariérově a to vyrovnávací rampou se zábradlím, která překoná výškový rozdíl 1.N.P. a okolním terénem - 0,65 m. Sklon rampy 1:12.

 


K bytovému domu budou přiřazena garážová stání umístěná v samostatném objektu garáží s devíti parkovacími místy. Bude to jednopodlažní objekt se sedlovou střechou a taškovou krytinou. Vlastní stání budou oddělena nenosnou příčkou až pod konstrukci střechy. Každé stání bude mít samostatný vjezd.

prosím-malý komentář