R o d i n n ý _d ů m_, studie, Praha 2012
Autor: Ing. arch. Martin Oliva, Ing. arch. Karel Veselý (všechny stupně dokumentace)


             
 

Rodinný dům Modřany

Rodinný dům představuje příspěvek k pravdivé, racionální architektuře, která neobsahuje žádné designové prvky, které by neměly funkci v domě či na fasádě. Dům zároveň slouží jednak bytové funkci, jednak disponuje podlažím ordinací pediatrie. Cílem bylo sladit u rodinného domu prvky a konstrukce vedoucími k úspoře energií a šetrné k životnímu prostředí a při tom navrhnout architektonicky a dispozičně kvalitní dům - text Karel Veselý

.


Ná zakladě hmotového řešení byla dopracována studie Karlem Veselým (In.Spira group) dle požadavků investora do finálního řešení. Objekt obsahuje ordinace a prostory s obytnou funkcí formou vícegeneračního RD s provozovnou
.