pův.stav- V Á C L A V S K É _N Á M Ě S T Í_ PRAHA - Praha, listopad 2005
- SOUTĚŽNÍ PROJEKT, odměna 40.tis. -
----------------------------------------------------------------------------------------
(ve spolupráci s Ing.arch. J. Ottem)

URB.ŘEŠENÍ

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

prosím-malý komentář


Popis celkového řešení


VIZUALIZACENávrh úprav současného neutěšeného stavu na Václavském náměstí se především soustředí na vyřešení dopravního provozu na náměstí. Teprve na komplexní návrh dopravních vazeb a křížení jednotlivých provozů může navázat podrobnější řešení architektonických detailů.
Navrhované řešení předpokládá přeložení SJM za Muzeum dle Studie zklidnění SJM. Návrh navrací tramvajový provoz na Václavské náměstí v plném rozsahu. Automobilovou dopravu redukuje na minimum s využitím podzemních parkingů v horní i dolní části náměstí v rozsahu dle lokalizační studie podzemních garáží.
Václavské náměstí chápeme jako centrální prostor hlavního města Prahy, který musí sloužit komerčně-kulturně-občanským aktivitám jeho obyvatel i návštěvníkům.

TRAMVAJOVÉ ŘEŠENÍUrbanistické řešení - Tramvajový provoz
Návrh navrací tramvajový provoz na Václavské náměstí v plném rozsahu. V dolní části Václavského náměstí tak tramvajové linky vytvářejí dnes neexistující "staroměstský okruh" v trase Národní - Na příkopech - náměstí Republiky. V horní části Václavského náměstí jsou linky napojeny na stávající okruh Vinohradská - I.P.Pavlova anebo na nově navržené vedení tramvajové trasy Washingtonovou ulicí na hlavní nádraží. Tato duplicita tras (Na příkopech, Washingtonova) předpokládá zrušení tramvajového provozu v ulicích Vodičkova - Jindřišská. Návrhem se uzavírá "okruh nového města " v trase náměstí Republiky - Masarykovo nádraží - Petrské náměstí - hlavní nádraží - muzeum.

Automobilový provoz
Provoz automobilové dopravy na náměstí je významně ovlivňen přeložením SJM za muzeum. Z magistrály je příjezd na náměstí Opletalovou ulicí, další hlavní příjezd je z obousměrně zavedeného provozu v ulicích Vodičkova Jindřišská. Návrh předpokládá prostor Václavského náměstí jako cílové místo všech jeho automobilových návštěvníků.

Provoz pěších
Zahloubení přeložené SJM propojuje prostor Václavského náměstí Čelakovského sady bezbariérově s Vinohrady.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍHMOTOVÉ ŘEŠENÍArchitektonické řešení - Horní část
Těžko bychom v Praze hledali symboličtější místo pro čechy než je okolí sochy sv. Václava. K řešení tohoto prostoru proto přistupujeme s maximálním respektem. Celá plocha horní části náměstí je v dlažbě členěna v proporcích katedrály sv.Víta, je protnuta zasklenou vodní osou, která se kolem sv. Václava zvlní ve tvaru Vltavy při průtoku Prahou. Vodní linka s neonovým prosvícením ústí do kruhového posezení zaříznutého do sklonu náměstí. Hmotově se v horní části uplatňují výlezy z metra a zastávky tramvaje

Střední část
Tato část je geometricky členěna v úrovni chodníku na plochy zeleně a pěší bulvár. Jsou zde rozmístěny lavičky. Symetrii záměrně narušuje oválné náměstíčko u Štěpánské ulice. U křížení náměstí s ulicemi Vodičkova a Jindřišská je umístěn drobný mobiliář jako stánky a reklamní poutače, ostatní prvky mobiliáře náměstí jsou řešeny jednotným designem.

Dolní část
Spodní části dominuje osa zeleně. Tubusy pod stromy procházejí patrem podzemních garáží. Hmotově se zde uplatňují výtahy a vjezdy do garáží.