Šestajovice
RD - rekonstrukce stávajícího objektu,
studie 2013 Autor: Ing. arch. Martin Oliva

Záměr - Účel a umístění staveb

Jedná se o stávající objekt Rd. který prošel několika etapami stavebních úprav.
1. variantní řešení zachovává celý objekt včetně většiny otvorů, ruší charakter podkroví plnohodnotným patrem při zachování obvodových konstrukcí.Výraznější úpravou prošla schodišťova hala a celkově nově zateplený obvodový plášť.

 

 

Výchozí stav. Objekt je zasazen do bujné zeleně ve vazbě na lesní plochu.