R o d i n n ý _d ů m - V Š E N O R Y, 2 0 1 7 - ÚZEMNÍ SOUHLAS+OHLÁŠENÍ, spolupráce Ing.arch. Jan Ott

 

A r c h i t e k t o n i c k é - ř e š e n í
Jedná se o novostavbu rodinného domu umístěného ve svahu. Hmotově se jde o jednopodlažní stavbu s obytným podkrovím a podzemním podlažím. Půdorysně má stavba tvar obdélníka o rozměrech 10,00 x 10,80m. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s nesymetricky umístěným hřebenem.
Vstup do rodinného domu je ze severu přes zádveří, ze kterého je vstup do garáže. Z chodby je přístupná šatna, koupelna a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Po schodišti je přístupné 1.PP a podkroví. V 1.PP je technická místnost a pracovna. V podkroví je koupelna, WC, šatna a ložnice s terasou.

Vedle domu je podél západního průčelí venkovní parkovací stání