Rekonstrukce rekreační chalupy - Jimramovské Pavlovice, 2008


Popis objektu - stávající stav
Objekt rekreační chalupy se nachází v obci Jimramovské Pavlovice.
Jedná se přízemní objekt sestávající z obytné části s chlívy a stodolou, která není dispozičně propojena s obytnou části avšak tvoří s obytnou částí jeden architektonický celek. Vstup do objektu rekreační chalupy a vjezd do stodoly je situován na jihovýchodní straně objektu. Objekt je řešen ve dvou úrovních Pozemek je svažitého charakteru a je situován při komunikaci. Zahrada objektu je orientována na jeho východní, severní a západní straně. V současné době je pozemek komplikovaně využitelný, opěrné zídky jsou ve špatné stavu, místy vyvalené a narušené náletovou zelení, celkově je výrazně svažitý bez možnosti využití (rekreace) a údržby. Vstupní jížní (jihovýchodní) strana objektu je situována poměrně blízko k poměrně frekventované komunikaci 3.třídy jež se v oblouku kolem objektu vine. Přístup v současné době je řešen z hlavní komunikace. Jedná se o vstup do obytné části a vjezd do stodoly. Komunikace je poměrně frekventovaná, je zde zastoupena i autobusová doprava. Objekt je částečně vůči komunikaci v zářezu, je vystaven přívalovým dešťům.


Požadavky investora

Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího objektu rekreační chalupy v celém rozsahu a řešení vhodnějšího přístupu do objektu, vzhledem k frekventované komunikaci při jižní straně objektu formou vstupu z jeho severozápadní části. Jednalo by se o vytvoření terasy s pergolou a přístřešku v úrovni příjezdové nezpevněné komunikace. Obě úrovně by byly propojeny vyrovnávacím schodištěm. Přístup do objektu se zjednoduší, bude situován v klidnější části pozemku včetně příjezdu k přístřešku, jež by měl sloužit pro jedno stání (stodola by měla převážně sloužit pro uskladnění věcí a zahradní techniky s možností dalšího alternativního stání.