akce : Stavba haly - Kuří u Říčan .. .. 2007

- Původní stav:
Stávající objekt čp. 26 je zděný objekt se sedlovou střechou s obytným podkrovím, stojící při hlavní silnici v centru obce Kuří. Původní objekt je využíván pro kanceláře se zázemím a sklady. Objekt byl rozšířen o přístavbu montážní dílny, navazující přímo na původní objekt a tvoří tak s ním jednotný architektonický celek. S ohledem na polohu v obci jsou objekty řešeny charakterem venkovské zástavby. Majitel objektu ho v současné době využívá jako sídlo firmy, zabývající se kompletací interiérů specializovaných vozů (sanitky, záchranná služba, hasiči atd.)

- Záměr:
Záměrem investora je rozšířit skladovací kapacitu objektu a zároveň vytvořit reprezentativní zázemí formou administrativní části nové budovy. Novostavba svým vzhledem respektuje charakter okolní zástavby, zejména ve své hmotovém řešení, orientací na pozemku, urbanistickém a dispozičním řešení a materiálovém provedení. Objekt je přízemního charakteru, čtvercového půdorysu, bez podsklepení, se stanovou střechou o mírné sklonu. Krytina je uvažována stejného druhu jako na stávajících objektech, jedná se o profilované plechy, které svým charakterem navozují dojem standardní skládané krytiny. Ve vrcholu střechy bude světlík. Fasáda bude řešena ve stejném provedení jako stávající fasády firemních objektů včetně členění fasády okenními otvory. Administrativní část propojuje opticky navrhovanou a původní část. Jedná se o dvoupodlažní objekt se vzorkovnou v přízemí a se zázemím firmy v patře.