......R o d i n n ý _d ů m - KUNRATICE, 2016 - spolupráce, Ing.arch. Jan Ott

 

 

 

Architektonické řešení

Z hlediska územního plánu některá zadání vyžadují velmi kreativní přístup, především pokud se jedná o plochy s kódem využití území o hodnotě "A" s čistě obytnou funkcí.
Hmotově se jedná o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s částečně ustupujícím 2.np. Přízemí tvoří dva do sebe zapuštěné obdélníky, v jejichž těžišti stavba vystupuje do 2.np. Podél západního průčelí je navržena pro 2.np terasa, která je zároveň přístřeškem (garáží) pro jedno parkovací stání. Na tento přístřešek navazuje zastřešení závětří vstupu na severu a zastřešení terasy u obývacího pokoje na jihu.
Obvodový plášť je omítaný. V přízemí je obvodový plášť členěn velkými prosklenými otvory a do výšky oken je obložen obkladovými pásky Klinker. Střechy jsou ploché.

.

 


.


.


.