STUDIE A REALIZACE DVOJDOMU, katastrální území KLÁNOVICE, 2001    :