S T U D I E  - Panerie, Kutná Hora, 2010
 

Koncepce
Společnost Středovy pekárny s.r.o. bude jednotku využívat jako prodejnu pečiva (odbyt vlastní pekárny) a dále prodej paniny s dalším doprovodným sortimentem. Polovina prodejní jednotky bude určena k sezení.
____ Součástí prodejní jednotky budou toalety pro zákazníky, zázemí se šatnou a toaletou, přípravna. Předpokládá se i venkovní sezení.
____ Studie byla zpracována v konceptu a dále po domluvě s investorem dopracována do varianty se třemi podvariantami rozmístění výdejního pultu.
____ Základní myšlenkou je prvotní nabídnutí pečiva, jako sortimentu každodenní spotřeby. Zároveň prodej specifické formy rychlého občerstvení, které má kladnou odezvu u veřejnosti a odpovídá trendům rychlého stravování a zároveň zdravé výživy. Umístění prodejny navíc napomáhá odbytu tohoto sortimentu u zákaznické skupiny turistů.
____ Spojení prodejny pečiva a paniny bude mít synergický efekt.
____ Jako doprovodné zboží bude nabízeno víno (klasické balení v láhvích). Celkově tak prodejní jednotka bude mít charakter lahůdek s rozšířeným sortimentem kombinovaný se specifickou formou rychlého občerstvení.

fotodokumentace
Dispoziční řešení

Návrh řešení
____
Architektonické řešení vychází především z daného prostoru s jasným charismatem prvorepublikového funkcionalismu s celoprosklenným stropem s denním osvětlením.
____ Uvažovány jsou dřevěné regály s prosklenými vitrínami a doplňky teplých příjemných barev. Celý interiér bude mít charakter lehkého francouzského designu, který zapadá do historického města a je vhodný pro tento druh prodejny. Zároveň však bude doplněn modernějším odvážnějším nábytkem, např. stolky, aby z prostoru prodejny byl cítit soudobý charakter.
____ Vnitřní vybavení a jeho design bude předmětem návrhu interiéru. Doplňkové vizualizace jsou pouze doprovodné a mají navodit budoucí charakter zpracování.
____ Dispozičně bude prodejna ve vazbě na stávající vstupní prostor 1.01 obsahovat hlavní prodejní prostor 1.02 s pultem ve tvaru "L", který bude situován při levé straně hlavní prostory a bude pokračovat do čela prostoru. Hlavní prodejní prostor bude doplněn o sezení se stolky a u vstupní části bude sezení s pulty. Prodejní prostor bude oddělen od přípravny poloprůhlednou polopřímkou s rostlinnými motivy. Na prostor přípravny bude navazovat zázemí zaměstnanců s WC, sprchovým koutem a šatnou.
____ Ve vazbě na hlavní prostor bude dále vyrovnávacím schodištěm navazovat místnost 1.03 s valenou klenbou s doplňkovým sortimentem vína a sýrů.
Stávající prostor 1.04 bude sloužit k posezení s výhledem do loubí. Stávající chodba 1.05 bude rozdělena dvěma lehkými příčkami na tři prostory. Prostor ve vazbě na vstup do objektu bude servisním vstupem. WC pro ženy zůstane svým rozsahem zachován, WC pro muže bude rozšířeno dělením chodby o předsíňku. Vzniklá chodbička ve vazbě na WC bude spojovat hlavní prostory. Novodobá mříž v kamenném ostění bude demontována.

 

koncept řešení - podklad pro návrh interiéru


spolupráce Ing.arch. Karel Veselý