R e k o n s t r u k c e _f a sá d y _R D - M ě l n í k _- září 2011 -

     


 

Architektonické řešení

_____Jedná se o novostavbu rodinného domu z počátku 90. let 20. století ve tvaru typickém pro toto období výstavby. Dům s plochou střechou, dvěma nadzemními podlažími, má sokl obložen kabřincem, stejně jako piliře v přízemí. Ty podpírají terasu v patře, která je částečně kryta průběžnou markýzou. Východní fasáda je trojosá se vstupem uprostřed. Stávající barevné a materiálové členění působí kontrastním a tvrdým dojmem odpovídajícím době vzniku. Záměre rekonstrukce je objekt nenásilným způsobem kultivovaně přiblížit okolnímu charakteru výstavby při zachování hmotového řešení. Navrhované stavební práce se budou týkat výměny oken, barevnosti fasády včetně vstupní partie RD, rozvodů, změny balkónových dveří, výměny zábradlí a obkladu v přízemí.

_____Řešený objekt tvoří se sousedním objektem na pozemku č. 723/7 jeden architektonický celek. Záměrem architektonického řešení objektu je vytvořit vzhled domu nepopírající dobu rekonstrukce při zachování charakteru domu tak aby nebyl narušen celkový vzhled obou objektů RD a byl tak zachován celkový ráz hmotového členění, který pro tento charakter architektury je typický. Úpravy jsou navrženy tak, aby nebyl narušen jednotný ráz celku. Barevnost objektu a materiálové řešení budou řešeny v bílých a šedých tónech stejně jako sousední objekt. Jsou zachovány stávající polohy otvorů a jejich charakteristická tříosovost, která je podpořena dotvořeným zádveřím. Zvětšené zádveří tvoří symetricky nový pilíř a vstupní pohledová partie s luxferovou neprůhlednou stěnou ve stejném rozměrovém modulu jako balkónové francouzské okno v patře. Dveře jsou uvažovány prosklené či plné - dle výběru investora v odstínu šedé stejně jako okenní výplně. Prosvětlení zajišťuje luxferová neprůhledná stěna přírodního skla. Okenní výplně jsou uvažována plastová (dřevěná) šedého odstínu - např. imitace hliníku. .

 

Navrhované řešení