S T U D I E _R O D I N N É H O _D O M U - Praha - Zlatníky, září 2004
----------------------------------------------------------------------------------------
(ve spolupráci s Ing.arch. J. Ottem)


náhled

Charakteristika objektu

Širší vztahy

Parcela RD se nachází jižně od Prahy v obci Zlatníky. Parcela je svahovitého charakteru a je orientována j Jihu. Požadavkem bylo vytvoření jednoduché příemní dispozice s přiznanou konstrukcí krovu v interiéru.