HUMANIZACE BYTOVÉHO A DOMOVNÍHO FONDU V MAJETKU PRAHY 3
BYTOVÝ DŮM - PROKOPOVO NÁM.,
architektonická spolupráce: Ing. arch. Martin Oliva - Oliva DESIGN, Ing. arch. Karel Veselý - in.Spira Group, s.r.o.
Koncepce
___Architektonické a dispoziční řešení - záměrem variantního řešení "A" je vytvoření důstojných bytových jednotek ve vazbě na nový vertikální komunikační prostor schodiště.
___ Stávající stav dispozice a schodišťového prostoru nevyhovuje současným standardům. Točité vřetenové schodiště je poměrně úzké a nepohodlné, v jednom rameni v typickém podlaží je bez podesty 23 stupňů. Chybí výtah.
___ Záměr variantního řešení "A" je podmíněn přeřešením stávajícího schodišťového prostoru ve vazbě na řešení výtahové šachty. Nový schodišťový prostor je otočen o 180° ve vazbě na podestu, z které jsou přístupné jednotlivé byty (kanceláře). Ve středu schodišťového prostoru je navržen výtah. Původní řešení schodišťového prostoru neumožňovalo proslunění bytových jednotek, které byly prosvětleny pouze ze severovýchodu a zároveň bylo narušeno soukromí místností navazujících na společnou pavlač sloužící pro vstup do jednotlivých bytů. Je počítáno s navýšením objektu o další plnohodnotné patro náhradou za původní krov.
___

Původní stav________________________________________
___V přízemí je zachován průjezd ve vazbě na dvůr. Dostavba provedená v dvorní partii je variantně řešena jako patrový parking - formou zakladačů se zachováním vazby na zahradu dvora. Část původní dvorní přízemní dostavby je zachována jako zázemí komerčního prostoru a jako zázemí zahrady (WC) pro vlastníky bytových jednotek. Zastřešení přízemního objektu a parkingu slouží jako terasa ve vazbě na administrativní využití 1.patra - 2.n.p. Část terasy ve vazbě na sousední pozemek je opticky odcloněna zelení.
___2.n.p. - 1.patro je řešeno pro administrativní využití - schodišťový prostor je oddělen na zónu pro vlastníky bytů a veřejnou část - oddělením příčkou. 

___3.n.p. - 5.n.p. je dispozičně řešeno pro dva byty - děleno dle osy bytového domu. Každý byt má vazbu na lodžii - původní pavlač. Pavlače jsou orientovány k jihozápadu - jsou proto využity jako součást bytové jednotky a skrze ně, jsou osluněny obytné místnosti - ložnice. Tímto způsobem je docíleno proslunění obytných jednotek. Schodišťový prostor je také osvětlen okny, které jsou na místě původních vstupů na pavlače.
Půdní nástavba je řešena v rozsahu výšky původního hřebene, který není navýšen.
___ Do uliční fronty je střecha řešena formou mansardové střechy se třemi okny. Do dvorní partie objektu je střešní konstrukce řešena formou pultové střechy. Z jednotlivých bytů je vstup na terasu a balkon. Nástavba je materiálově odlišena od původního objektu.

___ Architektonicky je objekt materiálově a hmotově řešen tak, aby byly patrné nové prvky a původní charakter objektu. Tedy půdní nástavba a dvorní objekt jsou svým charakterem architektonicky odlišeny od původní hmoty objektu, která je především v dvorní fasádě tvořena pavlačemi.
občerstvení.