HUMANIZACE BYTOVÉHO A DOMOVNÍHO FONDU V MAJETKU PRAHY 3
BYTOVÝ DŮM V UL. HUSINECKÁ,
architektonická spolupráce: Ing. arch. Martin Oliva - Oliva DESIGN, Ing. arch. Karel Veselý - in.Spira Group, s.r.o.

____ Stávající objekt je činžovní dům situovaný v řadové zástavbě jednotlivých domů v Praze 3 - Žižkově, Husinecká 569/9, postavený okolo roku 1900, s původní přístavbou ve dvoře, ke které byly v průběhu let doplněny další přístavky, využívané jako skladovací prostory nájemníků.
Objekt se nachází v památkově chráněném území, na parcele č.207/1 v katastrálním území Praha Žižkov a je zapsán na LV 1636. Je atraktivně  situován v čele ulice Husinecká, uplatňují se dálkové pohledy ulicí.

____ Objekt má velmi příznivou polohu z hlediska dostupnosti městské hromadné dopravy. Z hlediska obytné funkce je objekt orientován příznivě východ-západ. Nepříznivý, z hlediska užívání, je stávající dvůr, který není dostupný automobilem a tedy jeho stávající využití z hlediska obytné funkce je nevhodné. Půdní prostor není vhodný na vestavbu a vzhledem k výšce hřebene oproti sousedním objektů je možné navýšení krovu a řešení plnohodnotného patra vymezeného novou konstrukcí krovu.

____ Parkovaní je omezeno, proto se neuvažuje navýšení počtu bytových jednotek.

Koncepce
Varianta A - zachování schodiště, změněn tvar střechy, umístění výtahu do dvora; varianty 1 bytu na patře či 2 byty mezonetové o ploše cca 120m2 na patře s využitím dvorní terasy variantně s provozovnou v severní části objektu (A1).

. suterén - je využit jako zázemí pro komerční využití přízemních prostor objektu a technické zázemí pro celý objekt (vytápění a příprava TUV, strojovna výtahu). Obsahuje dále denní místnost s kuchyňkou a šatními skříňkami, sprchu a WC (vzhledem k poloze bude použito WC s přečepáváním).

. 1.NP- přízemí -
vytvoření služeb orientovaných na zdravotnictví (stomatologie, praktický lékař, pediatr, fyzioterapeut, gynekolog apod.)
____ Přízemí je dispozičně rozděleno do dvou funkcí - komerční využitístávajících prostor a oddělený vstup pro majitele bytových jednotek s vazbou na kočárkárnu (sklepní kóje)
____ Vzhledem k nemožnosti důstojně zapojit stávající dvůr k provozu objektu je uvažováno jeho propojení se stávající dispozicí přízemí objektu v celé jeho ploše (zázemí pro bytový dům a zázemí pro komerční využití) a pochůzí plochu nové stropní konstrukce nad touto dostavbou položit do úrovně 1. patra - 2.n.p. Varianta "A" řeší využití stávajících prostor přízemí pro Fyzioterapii. Takto vzniknou 4 ordinace se zázemím ve vazbě na styk s klientem (recepce, čekárna + WC). Dvě ordinace jsou umístěny v dvorním traktu a jsou prosluněny stropními světlíky včetně schodiště do suterénních prostor. Část navazují na obytnou funkci slouží jako zázemí (kočárkárna, sklepní kóje) ve vazbě na schodiště a výtah.

. 2. NP - 3. NP (1.patro - 2.patro) - 2 mezonetové byty cca 100 m2 a 120 m2
____ Vzhledem k výškovému posunu dvorní partie pozemku do úrovně 1.patra se nabízí vytvoření dvou teras o ploše cca. 35m2. Vzhledem k užitnosti teras je půdorys 2.n.p. rozdělena na dva vstupy do dvou mezonetových bytů, tak aby mohli terasu využít oba byty (je možné variantně řešit terasu pro jeden byt na patře). Trasy jou řešeny jako zelené střechy s betonovými truhlíky po jejich obvodu, tak aby zamezily nepříznivým pohledům do dvora a zároveň odclonily pohled do ordinací (prosklené plochy by byly řešeny způsobem, který zamezí pohledu zvenčí a umožní proslunění) Oslunění teras je umožněno z jižní a západní strany.

. 4.n.p. - 3. podlaží
____ 1 bytová jednotka o výměře cca 70m2 s provozovnou (ateliérem).
Jedná se o byt v kombinaci s ordinací s vlastními vstupy ze schodišťového prostoru. Jednotky jsou doplněny o balkony. Patro je možné řešit také jako jeden luxusní byt - viz. 5.n.p.

. 5. NP - podkroví
____ Jeden luxusní byt 4+1 o výměře cca 123m2 v případě zobytnění podkroví.
Původní krov bude demontován a bude nahrazen novou konstrukcí krovu, která umožní vytvořit plnohodnotné patro. Krov bude do ulice řešen mansardou se čtyřmi vikýři a do dvora bude střecha pultová. Fasáda v této partii nepopírá svou dobu vzniku. Do dvora jsou umístěny balkony. Byt je dispozičně členěn na aktivní část s obývacím pokojem řešeným do ulice a kuchyní do dvora a na klidovou část s třemi pokoji a vlastním soc. zařízením.

. Výtah
____ Je řešen ve vazbě na schodišťový prostor v dvorní partii.
___

Vizualizace dvorního traktu - umístění výtahové šachty,
zvýšení úrovně dvora - 2x terasa pro dva mezonetové byty,
přízemí věnováno komerci včetně suterénu