- STUDIE přístavby a nástavby rod. domu v Průhonicích, ŘÍJEN 2000 -
- REALIZAČNÍ PROJEKT, listopad 2000 -

zobrazit

Charakteristika stávajícího objektu

Původní stavba rodinného domu postaveného asi v roce 1995 je přízemní nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou ukončenou polovalbou v současné době podkroví neobydleno. Nosná konstrukce tvárnicové zdivo, stropy z ocelových nosníků a keramických vložek HURDIS, omítky vápenné, okna a dveře plastová, podlahy keramická dlažba, plovoucí dřevěná podlaha, sedlová střecha krytá bonským šindelem.

Širší vztahy

Přístavbou a nástavbou rodinného domu nejsou dotčeni vlastníci sousedních pozemků a není ovlivněno využívání sousedících objektů. Stavba se rozšiřuje jihovýchodním směrem; odstup od sousedícího objektu činí 20 m. Výška hřebene je shodná s výškou stávajícího hřebene.

Dopravně je pozemek obsluhován místní obslužnou komunikací s návazností na hlavní silnici.

Architektonické řešení


Navržená přístavba a nástavba rodinného domu plně respektuje charakter okolní zástavby, zejména ve své hmotové skladbě, orientaci na pozemku, urbanistickém a dispozičním řešení a materiálovém provedení. Fasáda I. a II. N.podlaží je řešena režným zdivem afasáda ustupujícího podlaží - podkroví je obložena dřevem.

Funkční řešení

Přístavba a nástavba vychází z daných podmínek okolního terénu, který má vyšší hladinu spodní vody. Přízemí, které je dnes obytné je v úrovni terénu a nevyhovuje podmínkám bydlení, proto dochází k novému dispozičnímu řešení objektu. Z původního objektu bude zachováno I.N.podlaží (přízemí), které bude sloužit jako technické podlaží. Rodinný dům bude rozšířen o přístavbu směrem jihovýchodním a je nastaven o další podlaží s podkrovím. Dispozičně obsahuje v I.N.podlaží hlavní vstup, schodišťový prostor spojující jednotlivá podlaží, předsíň, pracovnu, letní kuchyň, dvě garážová stání, příruční sklad, plynovou kotelnu. V II. N.podlaží předsíň, sociální zařízení, kuchyň, obývací pokoj s jídelnou, dvě ložnice, pracovnu. V podkroví předsíň, sociální zařízení, kuchyň, jídelnu, obývací pokoj, dvě ložnice. Nosná konstrukce přístavby a nástavby bude z cihelných bloků , stropy z ocel nosníků a keramických vložek HURDIS, okna EURO dřevěná, dveře hladké plné, podlahy dřevěné a keramické dlažby, vnitřní omítky vápenné štukové, v sociálním zařízení keramický obklad stěn. Fasáda I. a II. N.podlaží je řešena režným zdivem a fasáda ustupujícího podlaží -podkroví je obložena dřevem, střecha stanová, krytina měděná.zobrazit
- Vizualizace -
- Projekt ke stavebnímu povolení -
 
prosím-malý komentář