AVP - CIPRO, Objekt výroby vyztužených plastů, Okrouhlo, Březen 2001
zobrazit

studie

Předmětem studie je hmotové a barevné rešení areálu výrobny vyztužených plastu. Dále dispoziční rešení administrativní cásti, dostavba skladu a terénních úprav vcetne oplocení.

Technické údaje

Stávající objekt výrobny vyztužených plastů je přízemní objekt, na který navazuje dvoupodlažní administrativní budova. Nosná konstrukce výrobní cásti ocelová kostra opláštená cihelným zdivem, střecha sedlová o mírném sklonu.
Objekt administrativy je zděný se sedlovou střechou. Dispozicne obsahuje v 1.N.podlaží vstupní halu, vrátný, sociální zařízení muži, ženy, rozvodna, kotelna, dílna údržby. V 2.N.podlaží jsou kanceláře, sociální zařízení, denní místnost, kuchyň, byt 1+1.

prosím-malý komentář

zobrazit

Název stavby : AVP - CIPRO, Objekt výroby vyztužených plastů, Místo stavby : Okrouhlo -k.ú. Okrouhlo, Praha - Západ, Investor : AVP - CIPRO, Projektant : ing. arch. Ladislav Oliva, Praha 4- Chodov, 7.května 214
Vypracoval : Martin Oliva, Stupeň : hmotová studie

 

zobrazit zobrazit