Rodinný dům Velká Chuchle, Projekt RD - studie, stavební povolení - Praha 2009

 

Ře š e n í _:_

__Osazení objektu na pozemku je řešeno 5,20m odstupem od hranice pozemku ve vazbě na obslužnou komunikaci. Odstup od hranice pozemku s parc.č. 1036/5 je 3,5m. Terasa ve vazbě na 2.n.p. je umístěna na jižní stranu.

__Nosná konstrukce objektu je uvažována zděná z bloků Porotherm se zateplením 50/100mm (polystyren či minerální vlna), vodorovné konstrukce tvoří žel.bet. stropy. Objekt je řešen do tvaru "L" v patře nad vstupní částí je objekt vykonzolován 1,2m. Konstrukční a hmotové řešení je úzce spjato s okolním terénem. Střecha plochá.

__Vytápění - tepelné čerpadlo umístěné v garážovém prostoruTerénní úpravy budou řešeny v několika úrovních - ve vazbě na jednotlivá patra a s ohledem na dešťové vody.


Zastavěná plocha 160,83m2

Užitná plocha 1.p.p. 101,67m2
Užitná plocha 1.n.p. 143,39m2
Užitná plocha 2.n.p. _93,78m2
-------------
Celkem UP_______338,84m2

Obestavěný prostor 1317,00m3

 

__Konstrukční a architektonické řešení je úzce spjato s okolním terénem. Objekt je situován tak, aby bylo docíleno maximálního proslunění obytných místností, jednotlivé úrovně objektu reagují na stoupající terén tak, aby bylo docíleno plynulé propojení obytných částí Rd se zahradou. Ustupující patro umožňuje vytvořit pergolou chráněnou terasu s výhledem na město. Vzhledem k svažitosti pozemku je nutné vybudovat systém opěrných zídek a venkovní schodiště.


PROJEKTY
domů