A T E L I E R - C h o d o v

Základem každého města je ulice, pěší cesta, náměstí a park. Vytvářejí strukturu,která umožňuje, aby města ožila. Poskytují prostor a podporují různé činnosti - od tichých a hloubavých až po hlučné a rušné.

Město pro lidi, s pečlivě navrženými ulicemi, náměstími a parky, působí radost jak svým návštěvníkům, tak těm, kteří tam denně žijí, pracují nebo si hrají. Každý má mít právo na snadno přístupné otevřené prostranství, podobně jako má právo na čistou vodu. Každému by se měla poskytnout možnost, aby viděl ze svého okna strom, mohl si posedět na lavičce poblíž svého domova, kde je i prostor pro dětské hry, nebo mohl během deseti minut dojít do parku.

Dobře navržené okolí člověka inspiruje, zatímco špatně navržená města své občany tyranizují. Jak říká Jana Gehla: "Formujeme města, ona pak formují nás."

Londýn, únor 2010
Richard Rogers
Baron Rogers of Riverside
CH, Kt, FRIBA, FCSD

 kontakty :
--------------------
Ing.arch.Ladislav Oliva,
- vedoucí ateliéru
- autorizovaný architekt,
Pořadové číslo autorizace : 00 848
- soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí
tel:. 603 933 639

adresa:
7. května, č.p. 214/53, Praha 4 - Chodov, 149 00

Číslo účtu :
KB PRAHA 35 - 6759500227 / 0100

IČO: 151 09 178
atelier@OlivaDESIGN.cz

 

 


--------------------
Ing.arch. Martin Oliva
- projektová činnost ve výstavbě
tel:. 777 566 319

KB PRAHA 51-1563790207/0100
IČO: 701 27 328

OlivaDESIGN@volny.cz
projekce@OlivaDESIGN.cz

www.OlivaDESIGN.cz

 

 

 
  Spolupráce: Ing.arch. Jan Ott