A T E L I E R - C h o d o v

Základem každého města je ulice, pěší cesta, náměstí a park. Vytvářejí strukturu,která umožňuje, aby města ožila. Poskytují prostor a podporují různé činnosti - od tichých a hloubavých až po hlučné a rušné.

Město pro lidi, s pečlivě navrženými ulicemi, náměstími a parky, působí radost jak svým návštěvníkům, tak těm, kteří tam denně žijí, pracují nebo si hrají. Každý má mít právo na snadno přístupné otevřené prostranství, podobně jako má právo na čistou vodu. Každému by se měla poskytnout možnost, aby viděl ze svého okna strom, mohl si posedět na lavičce poblíž svého domova, kde je i prostor pro dětské hry, nebo mohl během deseti minut dojít do parku.

Dobře navržené okolí člověka inspiruje, zatímco špatně navržená města své občany tyranizují. Jak říká Jana Gehla: "Formujeme města, ona pak formují nás."

Londýn, únor 2010
Richard Rogers
Baron Rogers of Riverside
CH, Kt, FRIBA, FCSD

  
  Spolupráce: Ing.arch. Jan Ott