......R o d i n n ý _d ů m - Hostavuice 2013-2019 - rekonstrukce, přístavba a nástavba


Charakteristika pozemku
Jedná se o rodinný dům situovaný v zástavbě rodinných domů při ulici Novozámecká.
Přístup na pozemek je z jihozápadní strany. Jedná se o solitérní objekt. Na pozemku se dále nachází garáž s kolnou

Architektonické řešení
Předmětem dokumentace je dostavba podkrovního prostoru nad původní terasou a udržovací práce v rozsahu zateplení objektu
a výměny okenních a dveřních výplní, jednotlivé prostory v objektu budou zachovány,
vybavení bude modernizováno (poloha a vybavení sociálního zařízení, kuchyň). .