R r o d i n n ý _d ů m - Praha 4 , 2 0 1 9 - Studie, spolupráce, Ing.arch. Jan Ott

 

Architektonické řešení
Navrhovaná nástavba rodinného domu je navržena na zdivo původního hosp.objektu ve dvoře. Nástavba respektuje urbanistickou koncepci okolních převážně dvoupodlažních rodinných domů.
Hmotově se objekt rodinného domu skládá ze dvou dvoupodlažních částí, které od sebe odděluje volný prostor atria se zatravněným dvorkem v úrovni stávajícího terénu. Atrium umožňuje umístění a orientaci větších prosklených ploch stavby na vlastní pozemek. Stavba obsahuje jedno podzemní podlaží, které vychází ze stávajících terénní podmínek. Podzemní podlaží je pod úrovní přilehlé přístupové komunikace. Severozápadní průčelí 1.PP je stejně jako u stávajícího objektu orientované na dvůr sousedního bytového domu.
Půdorys rodinného domu vychází z podélného tvaru řešených parcel se sešikmenými čely. Půdorysný tvar dvou kosodélníků vytváří na obou koncích nadzemních podlaží volné prostory pro terasy. V 1.NP je terasa ponechána na celé severovýchodní polovině rodinného domu pro účely parkovacích stání.
Konstrukce stavby je navržena zděná s omítaným zateplovacím systémem. Zastřešení je řešeno plochou střechou.

Vstup do RD je z terasy pro parkovací stání v severovýchodní polovině objektu. První venkovní schodiště vede do suterénu, kde jsou přes venkovní atrium přístupné dvě prostory určené pro drobnou podnikatelskou činnost administrativního charakteru. První část A1 obsahuje prostory recepce, kuchyňku, sociální zázemí a tři kanceláře. Druhá část A2 obsahuje prostory recepce, kuchyňku, sociální zázemí a dvě kanceláře.
Z podesty venkovního schodiště je v 1.NP vstup do bytu B1. Z chodby je přístup do obytné místnosti, pokoje a koupelny. Na byt navazuje terasa.
Druhé venkovní schodiště vede do 2.NP, kde jsou dva byty. V bytě B2 je z chodby přístup do obytné místnosti, pokoje a koupelny. Na byt navazuje terasa. V bytě B3 je z chodby přístup do obytné místnosti, pokoje a koupelny. Na byt navazuje terasa.
Na terase 1.NP v severovýchodní polovině objektu jsou čtyři parkovací stání.

Výkresová část - zaměření a studie