Č inžovní dům - I.P.Pavlova, 2019 - Studie, interier Ing.arch. Zuzana Strouhalová

 

Architektonické řešení
STUDIE INTERIÉRU A ŘEŠENÍ ULIČNÍ FASÁDY, I.P.PAVLOVA 1786/2, Praha 2, k.ú. Nové Město, parc. č. 2219

Řadový dům s pěti nadzemními podlažími byl postaven v neorenezančním stylu koncem 19 stol. V 80.letech v objektu proběhla celková rekonstrukce, při které byly znehodnoceny některé z prvků. Většina oken do uličního a dvorní průčelí byla vyměněna. Památková hodnota objektu spočívá v tom, že je dokladem urbanisticko - stavebního vývoje dané lokality Nového Města, v architektonickém ztvárnění exteriéru - zejména vzhled uličních průčelí, jejich komponenty - okna a veřejného interiéru. Dispozičně je v návrhu objekt rozdělen na komerční část navazující na parter objektu. Jednotlivá další podlaží jsou řešena jako pronajímatelné kancelářské jednotky s vlastním soc. zázemím. Průčelí parteru se člení na 5 základních os. V současném stavu jsou původní vstupy zazděny a pro vstup do objektu je využíván stávající průjezd s vraty. V návrhu je uvažováno navrátit původní vstupy do komerčních jednotek z chodníku a střední osu využít pro nástup do jednotlivých dalších pater skrze nově navrženou recepci. Další vstupy do komerčních jednotek jsou řešeny symetricky vůči střední ose. Nové vstupní otvory jsou navrženy moderně lehkou subtilní rámovou konstrukcí s velkoplošným prosklením umožňující průhled do interiéru komerčních jednotek. 1.NP je provozně propojen se stávajícím suterénem točitým schodištěm v rámci větší komerční jednotky v levé části objektu. Z tohoto hlediska je tak uvažováno v rámci jedné jednotky využívání těchto dvou podlaží. 1.PP dále obsahuje prostory pro zázemí jak sociální (WC+sprcha) tak technické, které bude sloužit pro
provoz objektu. 2.NP-6.NP obsahují kancelářské jednotky. Schodišťový prostor je řešen nově položenými dlažbami navozujícími původní charakteristický vzhled jednotlivých podest, jsou nově osazeny vstupní dveře a jejich vzhled je sjednocen. Interiér dále řeší jednotlivé prvky interiéru. Vnitroblok V rámci úvah nad využitím prostoru parkingu v rámci vnitrobloku byla v předchozí studii prověřena možnost vytvoření zahrady v návaznosti na 2.NP objektu při zachování parkovacích míst. Viz. závěr studie.

í.

Výkresová část - studie interiéru a řešení vnitrobloku