.S k a l i c e _p i z z e r i e, PSP 2017, .........
_Autor: Ing. arch. Martin Oliva, Ing. arch. Jan Ott (všechny stupně dokumentace)
 


Popis stavby

Původní objekt bude odstraněn a na jeho půdorysu vznikne jedna provozovna pizzerie a jedna prodejna baleného potravinářského zboží.


Zastavěná plocha je 172,80 m2, užitná plocha odbytového prostoru pizzerie je 75,31 m2, užitná plocha prodejny je 11,38 m2.
V průčelí z ulice Pražská jsou hlavní vstupy do pizzerie, prodejny potravinářského zboží a schodištěm do podkroví, kde je zázemí zaměstnanců tj. šatna a koupelna.
V hlavním odbytovém prostoru pizzerie je bar a z něho přístupný sklad nápojů. Přes kuchyň je přístup do skladu a technické místnosti. Z hlavního odbytového prostoru je dále vstup do úklidové místnosti a do sociálního zařízení tj. do WC muži a WC ženy, které je zároveň řešeno jako WC pro handicapované. Nad kuchyní, barem a sociálním zázemím je po schodech přístupná galerie, kde je plánován provoz typu salonku
Podél západního průčelí je navržena terasa.
Prostor prodejny je propojen přes technickou místností s provozem pizzerie. 

Původní návrh